26/09/2016

Presenting the official movie trailer of an upcoming Gujarati movie Love Lagan Ne Locha.

Cast: Jasmin Patel, Bhavik Bhojak, Pooja Bhat & Nisha Saha
Banner: Modelcraft Entertainment
Producer: Sabbir Qureshi, Vidi Kapdi, Ravi Patil, Prashant Patil, Bhavesh Patil
Director: Sabbir Qureshi