21/09/2016

Witness The Bond of Love and Friendship!

A Film by: Kunal Shah

Produced by -- Amit Gupta, Pranav Shah, Borja Campillo, Kunal Shah
Music -- Vivek Bhardwaj Chhetri
Lyrics -- Raj Hans, Harish Bhatt
Background Score -- Vivek Bhardwaj Chhetri
Choreographer -- Komal Shah
Sound Recording -- Tanmay Das
Sound Design -- Avinash Sonawane
Costume Designer -- Maria Tharakan, Kirti Kolwankar
Make Up -- Vaishali Acharya, Arif Shaikh
Executive Producer -- VSG Group
Production Designer -- Purushotham Prem
Editor -- Ashwin Ajit
Associate Editor -- Ankit Gadhvi
VFX -- Ashish Singh
Diretor of Photography -- Borja Campillo
Trailers -- Harkirat Singh Lal
Story -- Sudhish Kamath
Screen Play -- Sudhish Kamath, Kunal Shah, Kaushal Shah
Associate Director -- Livia Aranha